Funkcja malarstwa

Wszelkie przejawy sztuki, w tym chociażby malarstwo tu charakteryzowane odznaczają się konkretnymi funkcjami, jakie mają pełnić. Do powszechnych sprzedaż ekogroszku typów podziału malarstwa ze względu na te kategorie zalicza się przykładowo malarstwo sztalugowe oraz miniaturowe.