Funkcja malarstwa

Wszelkie przejawy sztuki, w tym chociażby malarstwo tu charakteryzowane odznaczają się konkretnymi funkcjami, jakie mają pełnić. Do powszechnych typów podziału malarstwa ze względu na te kategorie zalicza się przykładowo malarstwo sztalugowe oraz miniaturowe.