Miniaturowe

Miniaturowe malarstwo odznacza się niewielkimi rozmiarami tworzonych obrazów. Przeważnie do tejże kategorii zaliczane są portrety. Jako https://mieddent.pl/ortodoncja/ podłoże uznaje się przeważnie metal, ale też porcelanę, kość słoniową czy też pergamin.