Miniaturowe

Miniaturowe malarstwo odznacza się niewielkimi rozmiarami tworzonych obrazów. Przeważnie do tejże kategorii zaliczane są portrety. Jako podłoże uznaje się przeważnie https://mieddent.pl/ortodoncja/ metal, ale też porcelanę, kość słoniową czy też pergamin.