Nowoczesna sztuka w przestrzeni publicznej

Rola sztuki w przestrzeni publicznej Sztuka jako narzędzie komunikacji z społeczeństwem Nowoczesna sztuka w przestrzeni publicznej staje się coraz ważniejszym narzędziem komunikacji z społeczeństwem. Artystyczne projekty są nie tylko estetycznym uzupełnieniem miejsca, ale także sposobem na nawiązanie dialogu z mieszkańcami. Poprzez sztukę możemy poruszyć istotne tematy społeczne i wywołać dyskusję, angażując tym samym społeczność lokalną. …