Sztuka współczesna a przemiany w postrzeganiu rzeczywistości

1. Sztuka współczesna jako odzwierciedlenie zmieniającego się świata Przemiany społeczne i technologiczne wpływają na sztukę współczesną Sztuka współczesna jest nieodłącznie związana z przemianami społecznymi i technologicznymi. Współczesne społeczeństwo, z jego dynamicznymi zmianami, wpływa na artystów i ich twórczość. Rozwój technologii otwiera nowe możliwości wyrazu artystycznego, które są wykorzystywane przez artystów do eksplorowania nowych form i …