Sztuka współczesna - odzwierciedlenie ducha naszych czasów

Ewolucja sztuki przez wieki Sztuka jako wyraz kultury i społeczeństwa Sztuka od wieków pełniła rolę odzwierciedlenia ducha naszych czasów i wartości społeczeństwa. Jest nośnikiem historii, idei, emocji i przeżyć. Współczesna sztuka, podobnie jak kultura, jest zmienna i różnorodna. Przez swoje wyraziste producent pesto do makaronu formy, artystyczne techniki i tematykę, sztuka staje się medium, które …